Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych działa na rzecz podniesienia świadomości obywatelskiej i kulturowej w Polsce, oraz rozwoju dialogu i zacieśniania relacji pomiędzy społeczeństwem polskim, a społecznością międzynarodową. Swą aktywność CIRiM realizuje obecnie w ramach dwóch programów:

Europa Małych Ojczyzn Celem programu jest realizacja projektów z zakresu badań nad kulturą lokalną, umacniania tożsamości regionalnych oraz zwiększenia obecności polskich regionów w międzynarodowym obiegu idei.  Wierzymy, że działając w najbliższym otoczeniu można skutecznie budować wspólną Europę, a międzynarodowa współpraca pomiędzy regionami jest niezwykle wartościową formą dialogu międzykulturowego.

Forum Współpracy Polska–Rumunia–Mołdawia Celem programu jest realizacja projektów służących społecznemu, kulturalnemu i biznesowemu zbliżeniu pomiędzy Polską, Rumunią i Mołdawią. Postrzegamy Rumunię jako niezwykle ważnego, lecz wciąż niedocenianego partnera w Europie. Wspólne działanie naszych społeczeństw może bardzo pozytywnie wpłynąć na modernizację Republiki Mołdawii. W ramach programu realizujemy działania o charakterze bilateralnym oraz trójstronnym.