W trakcie realizacji

Polsko-litewski projekt „Eko-Dialogi”

Fundacja pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży pt. „Eko-dialogi”. Zasadniczym celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i Litwy. W przedsięwzięciu udział bierze 18 osób. Naszym litewskim partnerem jest litewska organizacja pozarządowa – „Vilniaus Miesto Valkat Klubas”. Projekt ma na celu promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Nasze działania skupiamy na zagadnieniu ekologii i dialogu międzykulturowego. Uważamy, że tematy te są do siebie bardzo zbliżone. Problemy dotyczące ekologii nie są zależne od żadnych granic, stanowią więc doskonały motyw przewodnim do refleksji na temat dialogu międzykulturowego.

Planowana w ramach projektu wymiana młodzieżowa odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Lubinie (woj. zachodniopomorskie). Jednym z celów naszego spotkania będzie przygotowanie gry planszowej dotyczącej środowiska Wyspy Wolin.

og_poziom

Patroni projektu:

Wyspylogo zwLogo-PB-duze

Projekt w mediach:

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje

Przegląd Bałtycki: Eko-Dialogi: Przyroda Wyspy Wolin z perspektywy młodych mieszkańców Litwy i Polski

Portal Znad Wilii

 

 

Źródło finansowania projektu: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

logoPL-LT