Zrealizowane - 2017

Polsko-litewski projekt „Eko-Dialogi”

Fundacja pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowała projekt dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży pt. „Eko-dialogi”. Zasadniczym celem projektu była integracja młodzieży z Polski i Litwy. W przedsięwzięciu udział wzięło 18 osób. Naszym litewskim partnerem była litewska organizacja pozarządowa – „Vilniaus Miesto Valkat Klubas”. Projekt miał na celu promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Nasze działania skupiliśmy na zagadnieniu ekologii i dialogu międzykulturowego. Uważamy, że tematy te są do siebie bardzo zbliżone. Problemy dotyczące ekologii nie są zależne od żadnych granic, stanowią więc doskonały motyw przewodnim do refleksji na temat dialogu międzykulturowego.

Wymiana młodzieżowa odbyła się między 4 a 10 września 2017 w Lubinie na wyspie Wolin.

Poruszone w ramach przedsięwzięcia zagadnienia związane ze środowiskiem zainteresowały wszystkich uczestników. Temat środowiska przyrodniczego jest na tyle szeroki i interdyscyplinarny, że wszyscy członkowie naszej grupy mogli realizować działania zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Dodatkowo dużą uwagę przywiązaliśmy do miejsca realizacji projektu. Organizacja przedsięwzięcia na Wyspie Wolin w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego sprawiła, że przyroda oddziaływała na uczestników w każdej chwili trwania projektu. W ramach wydarzenia realizowaliśmy gry terenowe, których rezultaty zostały wykorzystane do przygotowania gry planszowej stanowiącej wymierny efekt naszego spotkania. Oprócz warsztatów i debat, podczas projektu, dużą wagę przywiązywaliśmy również do swobodnego, wspólnie spędzanego czasu podczas realizacji codziennych zajęć. Przygotowywanie posiłków, luźne rozmowy były doskonałymi aktywnościami umożliwiającymi realizację zakładanych celów. Pomimo niezwykle niesprzyjającej pogody wszyscy uczestnicy wydarzenia byli zadowoleni z jego przebiegu. Pojawiły się również pierwsze propozycję dotyczące kształtu przyszłego projektu.

og_poziom

Patroni projektu:

Wyspylogo zwLogo-PB-duze

Projekt w mediach:

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje

Przegląd Bałtycki: Eko-Dialogi: Przyroda Wyspy Wolin z perspektywy młodych mieszkańców Litwy i Polski

Portal Znad Wilii

Eko-Dialogi: Wymiana Młodzieżowa na Wyspie Wolin

Projekt Eko-Dialogi: Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej

Miesięcznik Wyspy (s. 48)

Przegląd Bałtycki: Projekt Eko-Dialogi – głos uczestników

Miesięcznik Wyspy: Rozmowy o ekologii (s. 72-73)

Źródło finansowania projektu: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

logoPL-LT