Zrealizowane - 2017

Interaktywny szlak historyczny „Archipelag pamięci”

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.archipelag.edu.pl

Pobierz przewodnik po Interaktywnym Szlaku Historycznym Archipelag Pamięci

Centrum zainicjowało powstanie interaktywnego szlaku historycznego na wyspie Wolin, Uznam i Karsibór. Prezentuje on historie tworzenia się polskości na tych terenach po II wojnie światowej. Każda z tablic, które znajduje się na szlaku związana jest z historią danego miejsca, opowiedzianą nam przez mieszkańców regionu pamiętających pierwsze lata osadnictwa po przyłączeniu tych ziem do Polski. Zeskanowanie QR-kodu  – umieszczonego na tablicach – umożliwia wejście na stronę internetową prezentującą opowieść poprzez tekst, zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe. Został również stworzony przewodnik promujący szlak oraz umożliwiający lokalizację jego kolejnych punktów.

Szlak składa się z dziesięciu punktów. W ramach każdego z nich zostaje przedstawiona inna historia, ważna z punktu widzenia osadników zasiedlających Archipelag po wojnie. Punkty znajdują się w miejscach, które – często w sposób symboliczny – nawiązują do problemów opisywanych za pośrednictwem szlaku.

Aktualnie prowadzimy działania mające na celu poszerzenie szlaku o kolejne miejsca znajdujące się na terenie wysp Wolin, Uznam i Karsibór.

Projekt w mediach:

Portal Ikamien

Przegląd Bałtycki

Strona internetowa gminy Wolin

Portal Swinoujskie.info

Informator Burmistrza i Rady Miejskiej w Wolinie

Informator Samorządowy Gminy Międzyzdroje (s. 6)

Magazyn Wyspy: Dzieje odzyskane 

Portal Kamienskie.info

Portal Swinoujskie.info

Portal Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu


 Historia powstania szlaku

W drugiej połowie czerwca 2017 roku członkowie Fundacji rozpoczęła realizację projektu. Wyznaczone zostały miejsca, które znajdą się na szlaku. Przeprowadzone zostały również pierwsze rozmowy z przedstawicielami lokalnej społeczności dotyczące ważnych procesów społecznych zachodzących na wyspie Wolin, Uznam i Karsibór po II wojnie światowej. W kolejnych miesiącach przedstawiciele Fundacji odbyli szereg spotkań z reprezentantami lokalnych władz, a także z właścicielami terenów, na których umieszczone zostały tablice znaczące szlak. Zebrano także materiały audio-wizualne, które zostały zaprezentowane w ramach przedsięwzięcia.

Zbieranie materiałów:

 

Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych:

 

Montaż tablic znaczących szlak:

 

Spotkanie promujące szlak:


Projekt realizowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

biały prostokąt                            PJ_CMYK