Zrealizowane - 2018

Mała rzecz w wielkiej sprawie

Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu we współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie zrealizowała projekt pt. „Mała rzecz w wielkiej sprawie”.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną w ramach projektu:  Niezbędnik Projektanta Kultury

Przedsięwzięcie w marcu br. zostało zgłoszone do konkursu Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu pt. „Współdziałanie w Kulturze” i uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr Kamil Wasilkiewicz – współpracownik Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu. Instytut Kultury Europejskiej UAM reprezentuje dr Zofia Kaczmarek a Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie mgr Aldona Płachtij.

Jednym z założeń projektu było przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla pacjentek Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet – osób tymczasowo wykluczonych z życia społecznego o ograniczonym dostępie do kultury.

W tym celu do projektu zaproszono studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM. W drodze rozmowy kwalifikacyjnej jego uczestniczkami zostały: Antonina Kozaczko, Agata Karlińska-Kociuba, Paulina Michalska, Anna Minda i Weronika Moskalik.

Studentki zostały przeszkolone w zakresie komunikowania się z pacjentkami. Poznały zasady obowiązujące na Oddziale. Wzięły udział w warsztatach poświęconych metodom i narzędziom stosowanym przez animatorów kultury.

Po prawie czterech miesiącach przygotowań, pod okiem mgr Aldony Płachitj, dr Zofii Kaczmarek i dr. Kamila Wasilkiewicza, przeprowadziły w dn. 3-7 września warsztaty fotograficzne, plastyczne, taneczne, motywacyjne i kulinarne dla ponad 20 pacjentek Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet.

Przy ich realizacji wykorzystano metody stosowane w arteterapii, psychologii i pedagogice, w tym: malarstwo, rzeźbę, choreoterapię, muzykoterapię, metodę animacji społeczno-kulturalnej, metody dydaktyczne.

Dzięki warsztatom pacjentki miały okazję odkryć pasje pomocne w walce z nałogami, a studentki zdobyć cenne doświadczenie w zakresie edukacji i animacji kulturowej.

Projekt potrwa do 15 października, a jego końcowym efektem będzie „Niezbędnik projektanta kultury” – poradnik zawierający opis przedsięwzięcia, scenariusze zajęć oraz wykaz najważniejszych instytucji kultury w Wielkopolsce, przeznaczony m.in. dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM i pacjentek Szpitala, które w wyniku uczestnictwa w projekcie chciałyby zaangażować się w działalność kulturalną.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG poziom_podst