Publikacje

Publikacje zwarte

Teksty

Magazyn Wyspy

Portal Znad Wilii

Przegląd Bałtycki

Radio Szczecin

Kroniki Portowe

Portal Ikamien

Portale internetowe

 

Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA WYWIADU ORAZ PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW ETNOGRAFICZNYCH Z RYBAKAMI BĘDĄCYMI DEPOZYTARIUSZAMI RYBACKIEJ KULTURY REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (PDF) (DATA DODANIA 07.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAPISANIE KSIĄŻKI DOTYCZĄCEJ RYBACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (Data dodania 07.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (Data dodania 18.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ DLA PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 08.04.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONSULTACJE KULINARNE PRZEPISÓW KULINARNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO PUBLIKACJI PRZYGOTOWANEJ W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KULINARNYCH REALIZOWANYCH PODCZAS FESTYNU PRZYGOTOWANEGO W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE ZDJĘĆ DO PUBLIKACJI PRZYGOTOWANEJ W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (DATA DODANIA 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA TRANSKRYPCJĘ ROZMÓW PRZEPROWADZONYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI ORAZ OPRACOWANIE PRZEPISÓW KULINARNYCH (DATA DODANIA 12.04.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE DNIA KULTURY RYBACKIEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI – NABÓR 2 (DATA DODANIA 21.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (DATA DODANIA 16.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJĘCIE SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO ORGANIZACJI DNIA KULTURY RYBACKIEJ (DATA DODANIA 21.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI BĘDĄCEJ EFEKTEM PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI DO DRUKU (DATA DODANIA 22.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONCERT SZANTOWY REALIZOWANY W RAMACH OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (DATA DODANIA: 23.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP PRODUKTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI – DRUGIE ZAPROSZENIE (DATA DODANIA 08.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZREDAGOWANIE I KOREKTĘ PUBLIKACJI PRZYGOTOWYWANEJ W RAMACH OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (DATA DODANIA 23.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOLPORTAŻ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA WYDARZENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI” (DATA DODANIA 03.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTARCZENIE KSIĄŻEK DO INSTYTUCJI KULTURY I JEDNOSTEK PUBLICZNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W REGIONIE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO ORAZ WYSYŁKA DO INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH DZIEDZICTWEM KULTUROWYM POMORZA ZACHODNIEGO (DATA DODANIA 17.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYDRUK KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU „RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI” (DATA DODANIA: 18.06.2019 – Zakończone)

Protokoły z postępowań:

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania materiałów promocyjnych dla projektu Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego konsultacji kulinarnych przepisów przygotowywanych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego warsztatów kulinarnych przygotowywanych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania zdjęć w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego transkrypcji rozmów zebranych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego opracowania 15 przepisów kulinarnych zebranych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania publikacji będącej efektem projektu Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego wynajęcia sceny, sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia, stolików i krzeseł na czas trwania Dnia kultury rybackiej realizowanego w ramach operacji Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania materiałów promocyjnych w tym plakatów, ulotek i zaproszeń w ramach operacji Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego zredagowania i korekty publikacji będącej efektem projektu Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego zaprezentowania na żywo występu muzycznego o charakterze szantowym 30 czerwca 2019 roku

Protokół z postępowania dotyczącego kolportowania materiałów promocyjnych w tym plakatów (500 szt,), ulotek (5000 szt.) i zaproszeń (500 szt.) na wydarzenie realizowane w ramach w ramach operacji „Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni”

Protokół z postępowania dotyczącego wydruku oraz dostarczenia do jednego miejsca w kraju książek w nakładzie 1000 egzemplarzy

Protokół z postępowania dotyczącego dostarczenia książek do instytucji kultury i jednostek publicznych mieszczących się w regionie Zalewu Szczecińskiego oraz wysyłka do instytucji zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego (muzea, uczelnie wyższe itp.) – 50 instytucji