Publikacje

Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA WYWIADU ORAZ PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW ETNOGRAFICZNYCH Z RYBAKAMI BĘDĄCYMI DEPOZYTARIUSZAMI RYBACKIEJ KULTURY REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (PDF) (Data dodania 18.02.2019).

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAPISANIE KSIĄŻKI DOTYCZĄCEJ RYBACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (Data dodania 20.02.2019)

Publikacje zwarte

Teksty

Magazyn Wyspy

Portal Znad Wilii

Przegląd Bałtycki

Radio Szczecin

Kroniki Portowe

Portal Ikamien

Portale internetowe