Publikacje

Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA WYWIADU ORAZ PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW ETNOGRAFICZNYCH Z RYBAKAMI BĘDĄCYMI DEPOZYTARIUSZAMI RYBACKIEJ KULTURY REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (PDF) (DATA DODANIA 07.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAPISANIE KSIĄŻKI DOTYCZĄCEJ RYBACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO (Data dodania 07.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (Data dodania 18.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ DLA PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 08.04.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONSULTACJE KULINARNE PRZEPISÓW KULINARNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO PUBLIKACJI PRZYGOTOWANEJ W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KULINARNYCH REALIZOWANYCH PODCZAS FESTYNU PRZYGOTOWANEGO W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (Data dodania 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE ZDJĘĆ DO PUBLIKACJI PRZYGOTOWANEJ W RAMACH OPERACJI PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (DATA DODANIA 27.03.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA TRANSKRYPCJĘ ROZMÓW PRZEPROWADZONYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI ORAZ OPRACOWANIE PRZEPISÓW KULINARNYCH (DATA DODANIA 12.04.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE DNIA KULTURY RYBACKIEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI – NABÓR 2 (DATA DODANIA 21.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO OD KUCHNI (DATA DODANIA 16.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJĘCIE SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO ORGANIZACJI DNIA KULTURY RYBACKIEJ (DATA DODANIA 21.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI BĘDĄCEJ EFEKTEM PROJEKTU RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI DO DRUKU (DATA DODANIA 22.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONCERT SZANTOWY REALIZOWANY W RAMACH OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (DATA DODANIA: 23.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP PRODUKTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI – DRUGIE ZAPROSZENIE (DATA DODANIA 08.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZREDAGOWANIE I KOREKTĘ PUBLIKACJI PRZYGOTOWYWANEJ W RAMACH OPERACJI RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI (DATA DODANIA 23.05.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KOLPORTAŻ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA WYDARZENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI” (DATA DODANIA 03.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTARCZENIE KSIĄŻEK DO INSTYTUCJI KULTURY I JEDNOSTEK PUBLICZNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W REGIONIE ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO ORAZ WYSYŁKA DO INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH DZIEDZICTWEM KULTUROWYM POMORZA ZACHODNIEGO (DATA DODANIA 17.06.2019 – Zakończone)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYDRUK KSIĄŻEK W RAMACH PROJEKTU „RYBACKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE OD KUCHNI” (DATA DODANIA: 18.06.2019 – Zakończone)

Protokoły z postępowań:

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania materiałów promocyjnych dla projektu Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego konsultacji kulinarnych przepisów przygotowywanych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego warsztatów kulinarnych przygotowywanych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania zdjęć w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego transkrypcji rozmów zebranych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego opracowania 15 przepisów kulinarnych zebranych w ramach operacji pn. Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania publikacji będącej efektem projektu Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego wynajęcia sceny, sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia, stolików i krzeseł na czas trwania Dnia kultury rybackiej realizowanego w ramach operacji Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego przygotowania materiałów promocyjnych w tym plakatów, ulotek i zaproszeń w ramach operacji Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego zredagowania i korekty publikacji będącej efektem projektu Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni

Protokół z postępowania dotyczącego zaprezentowania na żywo występu muzycznego o charakterze szantowym 30 czerwca 2019 roku

Protokół z postępowania dotyczącego kolportowania materiałów promocyjnych w tym plakatów (500 szt,), ulotek (5000 szt.) i zaproszeń (500 szt.) na wydarzenie realizowane w ramach w ramach operacji „Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni”

Protokół z postępowania dotyczącego wydruku oraz dostarczenia do jednego miejsca w kraju książek w nakładzie 1000 egzemplarzy

Protokół z postępowania dotyczącego dostarczenia książek do instytucji kultury i jednostek publicznych mieszczących się w regionie Zalewu Szczecińskiego oraz wysyłka do instytucji zainteresowanych dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego (muzea, uczelnie wyższe itp.) – 50 instytucji

 

Publikacje zwarte

Teksty

Magazyn Wyspy

Portal Znad Wilii

Przegląd Bałtycki

Radio Szczecin

Kroniki Portowe

Portal Ikamien

Portale internetowe