Zrealizowane - 2018

Społeczna rola rybołówstwa w basenie Zalewu Szczecińskiego po drugiej wojnie światowej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją będącą efektem projektu: Społeczna rola rybołówstwa w basenie Zalewu Szczecińskiego po drugiej wojnie światowej

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą zdjęć będącą efektem projektu: W sieci relacji

Centrum przygotowało wystawę zdjęć oraz broszurę, które opowiadają o społecznej i kulturowej roli powojennego rybołówstwa w regionie Zalewu Szczecińskiego.  Wystawa i broszura zwracają uwagę przede wszystkim na ludzi, którzy zajęli się tym trudnym fachem. Naszym zdaniem rybołówstwo, jako jeden z niewielu dostępnych i dających realne przychody zawodów, stało się fundamentem społecznej i kulturowej specyfiki regionu Zalewu Szczecińskiego w okresie powojennym. Publikacje prezentują archiwalne zdjęcia, wypowiedzi najstarszych mieszkańców regionu (przede wszystkim rybaków i ich rodzin) oraz ciekawe fragmenty dzieł literackich, które opowiadały o fenomenie powojennego rybaczenia nad Zalewem.

4-18 lipca 2018 roku – Muzeum Regionalne w Wolinie – „Dworek Woliński” – ul. Zamkowa 24

4 lipca 2018 roku w Dworku Wolińskim odbył się wernisaż wystawy. W wydarzeniu wzięło udział liczne grono osób zainteresowanych rolą, którą po wojnie odegrało rybołówstwo w regionie Zalewu Szczecińskiego. Nie zabrakło reprezentantów władz lokalnych, dziennikarzy, rybaków, a także przedstawicieli lokalnej społeczności. Rozwinięta w trakcie spotkania dyskusja pokazała, że rybołówstwo jest jednym z ważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego w regionie Zalewu. Wszystkim przybyłym jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Wystawa jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy Muzeum Regionalnego do 18 lipca 2018 roku, zapraszamy! Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z wydarzenia przygotowaną przez Artura Kubasika.

19 lipca – 1 sierpnia 2018 roku – Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach – Bohaterów Warszawy 20

19 lipca w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się pierwsze spotkanie promujące wystawę. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Nie zabrakło dziennikarzy oraz członków władz lokalnych. Przedsięwzięcie zainteresowało zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych mieszkańców Międzyzdrojów. 20 lipca wystawa była dostępna dla zwiedzających na wolnym powietrzu skupiając zainteresowanie licznej grupy turystów. Wszystkim przybyłym jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Wystawa jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy Międzynarodowego Domu Kultury do 1 sierpnia 2018 roku, zapraszamy! Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z wydarzenia przygotowaną przez Artura Kubasika.

2 – 10 sierpnia 2018 roku – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i 11 – 16 sierpnia 2018 roku – Miejski Dom Kultury. Filia nr 3 Karsibór – ul. 1 maja 40

W pierwszej połowie sierpnia wystawa zagościła w Świnoujściu oraz pobliskim Karsiborze. W wydarzeniach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Uczestnicy spotkań dzielili się własnymi przemyśleniami na temat roli, którą po wojnie odegrało rybołówstwo w regionie. Część osób zadeklarowała chęć udostępnienia prywatnych kolekcji zdjęć. Możliwe, że zgromadzony materiał pozwoli na przygotowanie kolejnych działań związanych z powojennym rybołówstwem w rejonie Zalewu Szczecińskiego.

Do końca października wystawa zostanie udostępniona w formie cyfrowej.

 

Projekt w mediach:

Portal ikamien

Gmina Wolin

Swinoujskie.info

Tylko dla chwatów, dla ołów

W sieci relacji. Powojenne rybołówstwo nad Zalewem Szczecińskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

LOGO_RYBY (1)Europejski_fundusz_morski_i_rybacki (1) LGR-Logo-Pion (1)