Zrealizowane - 2018

Polsko-litewski projekt „E-kologia w działaniu”

W dniach 7-13 lipca 2018 roku na wyspie Wolin odbył się projekt „E-kologia w działaniu” realizowany przez Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych i dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Uczestnikami wydarzenia była młodzież z Polski i Litwy. Litewską stronę reprezentowały osoby związane z niedużą organizacją pozarządową z Wilna – Vilniaus miesto Valkatu klubas. Polska część grupy składała się z osób związanych z naszą Fundacją, które od lat zajmuje się rozwojem dialogu i zacieśnianiem relacji pomiędzy społeczeństwem polskim, a społecznością międzynarodową.

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia skupiły się wokół ekologii i środowiska przyrodniczego, zagadnień interesujących wszystkich uczestników inicjatywy. Celem projektu było promowanie wzajemnej ponadnarodowej współpracy opierającej się na dialogu i porozumieniu oraz budowanie postaw otwartości, które pozwolą na integrację młodzieży z obu krajów. Podjęcie zagadnienia dotyczącego ekologii przyczyniło się do wprowadzenia rzeczywistej zmiany w miejscu realizacji projektu. Dodatkowo, działania wykonywane podczas przedsięwzięcia przybliżyły jego uczestnikom  problemy związane ze środowiskiem wyspy Wolin.

Projekt w mediach:

Przegląd Bałtycki

Portal zw.lt

00_herb_podpis_patronat_pion_RM

Logo-PB-duze logo zw

 

Źródło finansowania projektu: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

logoPL-LT_prawa-352x92