Zarząd Fundacji

 • Mateusz Sikora

  prezes Fundacji

  Uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Kulturze. Koordynator wielu międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych, w tym projektów nominowanych i nagradzanych w prestiżowym konkursie EduInspiracje.  Szczególnie zainteresowany zagadnieniami związanymi z wykraczaniem dyscyplin akademickich poza mury uniwersytetu oraz badaniami jakościowymi. Redaktor trzech monografii naukowych. Autor szeregu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Organizator i uczestnik wielu działań społecznych. Obecnie pracuje nad pracą doktorską, w której analizie poddane zostaną zagadnienia dotyczące polskiego sektora pozarządowego.

 • Piotr Oleksy

  członek zarządu

  Doktor nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Publicysta, analityk i ekspert w zakresie relacji politycznych, kulturalnych i społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Redaktor dwóch monografii naukowych. Stały współpracownik czasopism Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe, publikuje w Tygodniku Powszechnym. Koordynator merytoryczny serii Muzyczne Rodowody, organizator koncertów: Muzyczne Rodowody w Sejmie RP, oraz Zgrani z Ukrainą. Pomysłodawca oraz realizator cyklu spotkań Literacki Wschód.

 • Artur Oleksy

  członek zarządu

  Przedsiębiorca. Od 2005 roku mieszka w Norwegii. Zaangażowany w rozwój regionu pomorza zachodniego oraz lokalne inicjatywy społeczne, a także w polsko-skandynawską dyplomację społeczną. Szczególnie zainteresowany wspieraniem edukacji obywatelskiej oraz promowaniem dobrych praktyk w zakresie polskiej współpracy międzynarodowej.

Współpracownicy

 • Kamil Wasilkiewicz

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, animator kultury, działacz społeczny, koordynator i uczestnik krajowych oraz międzynarodowych projektów naukowych, kulturalnych i edukacyjnych. Współorganizator Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych. Publikował m.in. w „Społeczeństwie Polski Średniowiecznej”, „Studiach Zachodnich”, „In gremium” i „Gnieźnieńskich Studiach Europejskich”.

 • Artur Kubasik

  Przez blisko 10 lat jako freelancer związany był z redakcjami lokalnych i ogólnopolskich gazet, dokumentując codzienne życie mieszkańców polskich wysp i zachodniego Pomorza. Zawsze był blisko ludzi, suma tych doświadczeń pozwoliła mu zrozumieć problemy i potrzeby lokalnych społeczności. Po przeprowadzce z rodzinnego Świnoujścia do pobliskiego Lubina, zajął się fotografią i tematyką przyrodniczą.

 • Marcelina Jakimowicz

  Doktorantka afiliowana przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się antropologią pamięci, etnografią krajów Europy Wschodniej i kulturowymi znaczeniami marzeń sennych. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyzacji pamięci i tożsamości społeczności lokalnych na terenie Europy Wschodniej. Współpracowała m. in. z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu przy projektach dokumentalizacji i archiwizacji dolnośląskiego dziedzictwa niematerialnego, była także organizatorką i uczestnikiem międzynarodowych wolontariatów dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego (szczególnie na terenie Ukrainy).

 • Maciej Makulski

  Politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014-2015 był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, prowadzonego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Koordynator wielu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Współpracownik magazynu New Eastern Europe. Obecnie mieszka w Tartu w Estonii, gdzie studiuje na kierunku EU-Russia Studies.