Współpracownicy

 • Kamil Wasilkiewicz

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, animator kultury, działacz społeczny, koordynator i uczestnik krajowych oraz międzynarodowych projektów naukowych, kulturalnych i edukacyjnych. Współorganizator Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych. Publikował m.in. w „Społeczeństwie Polski Średniowiecznej”, „Studiach Zachodnich”, „In gremium” i „Gnieźnieńskich Studiach Europejskich”.

 • Artur Kubasik

  Przez blisko 10 lat jako freelancer związany był z redakcjami lokalnych i ogólnopolskich gazet, dokumentując codzienne życie mieszkańców polskich wysp i zachodniego Pomorza. Zawsze był blisko ludzi, suma tych doświadczeń pozwoliła mu zrozumieć problemy i potrzeby lokalnych społeczności. Po przeprowadzce z rodzinnego Świnoujścia do pobliskiego Lubina, zajął się fotografią i tematyką przyrodniczą.

 • Marcelina Jakimowicz

  Doktorantka afiliowana przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się antropologią pamięci, etnografią krajów Europy Wschodniej i kulturowymi znaczeniami marzeń sennych. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyzacji pamięci i tożsamości społeczności lokalnych na terenie Europy Wschodniej. Współpracowała m. in. z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu przy projektach dokumentalizacji i archiwizacji dolnośląskiego dziedzictwa niematerialnego, była także organizatorką i uczestnikiem międzynarodowych wolontariatów dotyczących ochrony dziedzictwa materialnego (szczególnie na terenie Ukrainy).

 • Maciej Makulski

  Politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014-2015 był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, prowadzonego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Koordynator wielu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Współpracownik magazynu New Eastern Europe. Obecnie mieszka w Tartu w Estonii, gdzie studiuje na kierunku EU-Russia Studies.